Post Hoc Reasoning

Assistert Selvhjelplest 26.6K ganger
Full reference: 

Assistert Selvhjelp (Jul 4, 2008). Post Hoc Reasoning. Hentet Dec 02, 2023 fra Assistert Selvhjelp: https://staging.explorable.com/post-hoc-reasoning