Norwegian Bokmål

Overjustification Effect

The Felt Tip Marker Study

Assistert Selvhjelplest 36.3K ganger
Full reference: 

Assistert Selvhjelp (May 16, 2010). Overjustification Effect. Hentet Dec 01, 2023 fra Assistert Selvhjelp: https://staging.explorable.com/overjustification-effect