Norwegian Bokmål

Home-Made Stethoscope

Assistert Selvhjelplest 35.4K ganger
Stethoscope, comedy_nose
Full reference: 

Assistert Selvhjelp (Nov 5, 2011). Home-Made Stethoscope. Hentet Dec 12, 2023 fra Assistert Selvhjelp: https://staging.explorable.com/node/906