Norwegian Bokmål

Mold Bread Experiment

What Makes Mold Grow?

Assistert Selvhjelplest 634.3K ganger
Full reference: 

Assistert Selvhjelp (Nov 24, 2008). Mold Bread Experiment. Hentet Feb 24, 2024 fra Assistert Selvhjelp: https://staging.explorable.com/node/886