Norwegian Bokmål

Cathode Ray Experiment

The Electric Experiment by J.J. Thomson

Assistert Selvhjelplest 584.8K ganger
Full reference: 

Assistert Selvhjelp (Sep 22, 2008). Cathode Ray Experiment. Hentet Dec 06, 2023 fra Assistert Selvhjelp: https://staging.explorable.com/node/850