Red Queen Hypothesis

Assistert Selvhjelplest 44.3K ganger
Full reference: 

Assistert Selvhjelp (Jan 1, 2008). Red Queen Hypothesis. Hentet Feb 28, 2024 fra Assistert Selvhjelp: https://staging.explorable.com/node/844