Descriptive Statistics

Assistert Selvhjelplest 56K ganger
Full reference: 

Assistert Selvhjelp (Nov 2, 2010). Descriptive Statistics. Hentet Dec 01, 2023 fra Assistert Selvhjelp: https://staging.explorable.com/node/759