Independent One-Sample T-Test

Assistert Selvhjelplest 88.9K ganger
Full reference: 

Assistert Selvhjelp (Jan 18, 2009). Independent One-Sample T-Test. Hentet Dec 07, 2023 fra Assistert Selvhjelp: https://staging.explorable.com/node/722