Egyptian Astronomy

The Flooding of the Nile

Assistert Selvhjelplest 54.3K ganger
Full reference: 

Assistert Selvhjelp (Feb 5, 2010). Egyptian Astronomy. Hentet Dec 07, 2023 fra Assistert Selvhjelp: https://staging.explorable.com/node/577