Norwegian Bokmål

Snowball Sampling

Chain Referral Sampling

Assistert Selvhjelplest 194.7K ganger
Snowball Sampling
Snowball Sampling
Full reference: 

Assistert Selvhjelp (Apr 24, 2009). Snowball Sampling. Hentet Dec 10, 2023 fra Assistert Selvhjelp: https://staging.explorable.com/node/541