Neolithic Astronomy

Archeaeoastronomy – The Stone Circle Builders of Europe

Assistert Selvhjelplest 16.5K ganger
Full reference: 

Assistert Selvhjelp (Jul 27, 2010). Neolithic Astronomy. Hentet Nov 30, 2023 fra Assistert Selvhjelp: https://staging.explorable.com/neolithic-astronomy