Linear Relationship

Assistert Selvhjelplest 52.8K ganger
Full reference: 

Assistert Selvhjelp (Jan 10, 2011). Linear Relationship. Hentet Feb 21, 2024 fra Assistert Selvhjelp: https://staging.explorable.com/linear-relationship