Linear Relationship

Assistert Selvhjelplest 52.7K ganger
Full reference: 

Assistert Selvhjelp (Jan 10, 2011). Linear Relationship. Hentet Nov 30, 2023 fra Assistert Selvhjelp: https://staging.explorable.com/linear-relationship