Norwegian Bokmål

Interpersonal Bargaining

Theory of Cooperation and Competition

Assistert Selvhjelplest 41.8K ganger
Full reference: 

Assistert Selvhjelp (Apr 21, 2010). Interpersonal Bargaining. Hentet Nov 30, 2023 fra Assistert Selvhjelp: https://staging.explorable.com/interpersonal-bargaining