Factorial Anova

Assistert Selvhjelplest 107.5K ganger
Full reference: 

Assistert Selvhjelp (Nov 22, 2009). Factorial Anova. Hentet Feb 25, 2024 fra Assistert Selvhjelp: https://staging.explorable.com/factorial-anova