Norwegian Bokmål

Create a Heat Detector

Assistert Selvhjelplest 37.4K ganger
Full reference: 

Assistert Selvhjelp (May 3, 2011). Create a Heat Detector. Hentet Nov 30, 2023 fra Assistert Selvhjelp: https://staging.explorable.com/create-a-heat-detector