Cohen’s Kappa

Assistert Selvhjelplest 48.1K ganger
Full reference: 

Assistert Selvhjelp (Mar 15, 2010). Cohen’s Kappa. Hentet Dec 06, 2023 fra Assistert Selvhjelp: https://staging.explorable.com/cohens-kappa