Norwegian Bokmål

Choice Blindness

Peter Johansson's Experiment

Assistert Selvhjelplest 49K ganger
Full reference: 

Assistert Selvhjelp (Mar 20, 2010). Choice Blindness. Hentet Nov 30, 2023 fra Assistert Selvhjelp: https://staging.explorable.com/choice-blindness