Norwegian Bokmål

Bystander Apathy Experiment

Kitty Genovese Murder Explained

Assistert Selvhjelplest 137.9K ganger
Full reference: 

Assistert Selvhjelp (Jul 15, 2009). Bystander Apathy Experiment. Hentet Dec 02, 2023 fra Assistert Selvhjelp: https://staging.explorable.com/bystander-apathy-experiment