Andreas Vesalius

The Founder of Modern Human Anatomy

Assistert Selvhjelplest 41.4K ganger
Full reference: 

Assistert Selvhjelp (May 3, 2010). Andreas Vesalius. Hentet Feb 21, 2024 fra Assistert Selvhjelp: https://staging.explorable.com/andreas-vesalius